🇹🇷 Turkish Mag

راه های پنهان برای پس انداز پولی که ممکن است از دست بدهید

طراحی وب خوب دارای وزن بصری است، برای دستگاه های مختلف بهینه شده است و دارای محتوایی است که برای رسانه در اولویت است. مهمترین عناصر یک صفحه وب باید وزن بصری بیشتری داشته باشند تا توجه بازدیدکنندگان را به طور طبیعی جلب کنند.

بهینه سازی برای انواع مختلف دستگاه ها و رزولوشن ها نقش اساسی در طراحی وب سایت مدرن دارد. طرح‌بندی صفحات وب باید واقعاً واکنش‌گرا باشد و به هیچ عنصر با اندازه ثابت متکی نباشد. طراحان وب با استفاده از شبکه های سیال و تصاویر انعطاف پذیر تضمین می کنند که یک صفحه وب در انواع دستگاه ها، پنجره ها و اندازه های صفحه نمایش به خوبی ارائه می شود.

طراحی خوب باعث می شود چیزی قابل فهم و به یاد ماندنی بسازد. طراحی عالی باعث می شود چیزی به یاد ماندنی و معنادار بسازد.

Dieter Rams

اکثر کاربران چیزی جالب (یا مفید) و قابل کلیک را جستجو می کنند. به محض پیدا شدن برخی از نامزدهای امیدوارکننده، کاربران کلیک می کنند. اگر صفحه جدید انتظارات کاربران را برآورده نکند، دکمه بازگشت کلیک می شود و روند جستجو ادامه می یابد.

Pages: 1 2 3 4 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *